Kustannustehokas vetosukka

Kolmehaaraisella vetosukalla saadaan asennettua yhdellä vedolla kolme kaapelia, valokuitua tai putkea kerralla.

Suurin osa keskijännitteisistä maakaapeliverkoista on 3-vaiheisia, ja usein jokainen vaihe on oma kaapelinsa. Kolmehaaraisella vetosukalla kaikkien kaapeleiden asennus onnistuu yhdellä vedolla. Yksihaaraisella vetosukalla maakaapelointi joudutaan toteuttamaan kolmella eri vedolla kaapeli kerrallaan. Työn aikana joudutaan aina palaamaan takaisin lähtöpisteeseen ja asentamaan uusi vedettävä kaapeli vetosukkaan seuraavaa vetoa varten. Työn helpoutta ja ajan säästöä ajatellen tämä ei ole optimaalinen asennustapa.

Maakaapeleiden asennustyö kannattaa toteuttaa yhdellä vedolla, kolmehaaraisella vetosukalla, siten että kaapelit vedetään keskitetysti yhdellä kertaa. Keskitettyasennustapa jolloin kaapelointi tehdään yhdellä kerralla, tuo lyhyempiä asennusaikoja ja kustannustehokkuutta maakaapelointiin. Aiemmin asennetut kaapelit eivät ole esteenä putkessa. Kolmehaaraisella vetosukalla voidaan asentaa lisäksi valokuitukaapeleita tai mikroputkia kustannustehokkaasti, samalla logiikalla kuin maakaapeloinnin suhteen.

Kolmehaaraisia vetosukkia on saatavana monina erilaisina koko vaihtoehtoina, riippuen vedettävän kaapelin poikkipinta-alasta. Saatavilla on myös kohde kohtaisesti räätälöityjä kolmehaaraisia vetosukkia, joissa yksittäisen vetohaaran soveltuvuus vedettävälle kaapelille voi olla eri kuin muissa vetohaaroissa oleville kaapeleille. Kolmeharaisia vetosukkia on myös saatavilla nylonista “kudottuna”. Vetosukkia on lisäksi saatavilla useammilla vetohaaroilla, jolloin vielä useamman kaapelin, valokuidun tai putken asentaminen onnistuu yhdellä kerralla.

Tuotetiedot

Aiheeseen liittyvät tuotteet