Jännitteenkoettimet

Sähkötyöturvallisuuden viisi sääntöä

  • täydellinen erottaminen
  • jännitteen kytkemisen estäminen
  • laitteiston jännitteettömyyden toteaminen
  • työmaadoittaminen
  • suojaus lähellä olevilta jännitteisiltä osilta.

Jännitteenkoettimia käytetään sähkölaitteistojen asennus- ja huoltotoimissa tekemään työskentelystä sähkötyöturvallista. Koettimella todetaan sähkölaitteiston käyttöjännitteettömyys ennen työmaadoitusvälineen asentamista.

Jännitteenkoettimien käyttö on ohjeistettu sähkötyöturvallisuus standardissa SFS6002. Jännitteenkoetinten valmistus ja testaus on määritelty standardissa SFS-EN 61243-1 ja kaikki toimittamamme jännitteenkoettimet täyttävät tämän standardin vaatimukset.

Kun tarvitset jännitteenkoettimen, varmista sähkölaitteiston nimellinen käyttöjännite – jännitteenkoettimen nimellisjännitteen tulee vastata tätä!

Toimitamme:

  • Horstmann jännitteenkoettimet KJ-kojeistoihin ja muuntamoihin
  • Sofamel jännitteenkoettimet KJ- ja SJ-ilmajohdoille sekä sähköasemille

Tarvitsetko lisätietoa tuotteesta?

Ota yhteyttä