Muuntajan kuntoluokituksen seuraaminen

Öljyeristeisienmuuntajien kuntoluokitusta voidaan seurata analysoimalla muuntajaöljyä. Analysoinnilla saadaan tietoa muuntajan kunnosta, käytettävyydestä ja ikääntymisestä. Muuntajaöljyanalyysi tulee tehdä kerran vuodessa normaalina huoltotoimenpiteenä. Kerran vuodessa tehdyllä öljyanalyysilla voidaan mittausdataan perustuen saada näkemys esimerkiksi siitä, onko muuntaja käynyt liian kuumana tai onko muuntajan käämityksissä osittaispurkauksia.

Muuntajaöljyanalyysin tulee sisältää öljyn jänniteluujuuden määrittäminen läpilyöntilaitteistolla sekä vikakaasuanalyysi, jolla määritetään öljyyn liuenneiden vikakaasujen tarkka pitoisuus. Liuenneiden vikakaasujen raja-arvot ja niiden keskinäisien suhteiden tulkinta on kuvattu standardissa IEC 60599. Muuntajaöljyn jännitelujuuden mittaaminen ja tulosten tulkinta pohjautuu standardissa IEC 60422 esitettyihin raja-arvoihin.

Teemme muuntajien öljyanalyysia palveluna. Käytössämme olevat mittalaitteet edustavat alan uusinta ja edistyksellisintä teknologiaa. Mittalaitteillamme voidaan tehdä muuntaja öljyanalyysit kaikenlaisille öljyeristeisille jakelu- ja tehomuuntajille.

Öljyanalyysipalvelumme sisältää;

  • Tyhjien näytepullojen lähetyksen
  • Öljyn jännitelujuuden määrityksen
  • Vikakaasuanalyysin, 7 vikakaasua
  • Mittaustulosten tulkinnan standardien IEC 60422 ja IEC 60599 mukaisesti
  • Raportoinnin mittaustuloksista ja poikeavien tuloksien tulkinnoista

Lisätietoa tästä

Aiheeseen liittyvät tuotteet