Online-osittaispurkausmittaukset

BAURin mittalaitteiden ja mittauskoulutuksen lisäksi tarjoamme asiakkaillemme Online-osittaispurkausmittauspalvelua keski- ja suurjännitekaapeliverkkoihin sekä muille sähkökomponenteille, laitteistoille ja kojeille.

Online, eli käytönaikaiset osittaispurkausmittaukset tarkoittavat osittaispurkausmittauksia järjestelmän käyttöjännitteellä ilman mitattavan järjestelmän osan irrottamista verkosta. Online-osittaispurkausmittauksilla on mahdollista mitata akustisesti tai radiotaajuisesti kaapeleita, kaapelivarusteita, muuntajia, SF6- ja ilmaeristeisiä kojeistoja sekä paljon muuta. BAUR PD-SGS soveltuu paikallisten purkauksien mittaamiseen ja BAUR LIONA on tarkoitettu erityisesti keski- ja suurjännitekaapeliverkkojen käytönaikaisiin lyhyt- ja pitkäkestoisiin, jopa 30 päivää kestäviin osittaispurkausmittauksiin sekä purkauslähteiden paikannukseen.

Online-osittaispurkausmittausten avulla voidaan varmistua uusien järjestelmien asennuksen laadusta ja tunnistaa mahdolliset materiaalien laatupoikkeamat. Näin voidaan välttää kalliit suunnittelemattomat keskeytykset sähkönsiirrossa ja -jakelussa. Käytössä olleiden kaapelijärjestelmien mittauksilla voidaan arvioida kaapelijärjestelmän jäljellä olevaa elinikää ja toteuttaa siten kuntoperusteisia huolto- ja korjaustoimenpiteitä aiemmin käytetyn aikaperusteisen sijaan.

Valmistajat:

Kysy lisää palvelustamme.

Ota yhteyttä

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Osittaispurkaukset ja niiden havaitseminen käytön aikana

Maahantuomme kaikki Ipec -laitteet Suomessa tarjoamme myös koulutuksen ja tuotetuen […]

Online osittaispurkausmittalaitteet

Online osittaispurkausmittalaitteilla voidaan tunnistaa, määrittää sekä paikantaa SJ- ja KJ-sähkölaitteistojen osittaispurkauksia.

Vaipaneheys, häviökerroin- ja osittais­purkausmittaus

BAURin mittalaitteiden ja mittauskoulutuksen lisäksi tarjoamme asiakkaillemme offline-mittauspalvelua keskijännitekaapeliverkkoihin.

Kaapeliverkon testaus ja diagnostiikka

BAUR valmistaa markkinoiden tarkimmat mittalaitteet, joilla voidaan parantaa verkon käyttövarmuutta ja pienentää elinkaarikustannuksia.