Kosketussuojien vuorottelulla pienemmät energiahäviöt ja parempi toimintavarmuus

Suomen tuulipuistojen sisäverkon rakenne vaihtelee tuulipuiston paikan ja tuulivoimaloiden lukumäärän mukaan. Tulevaisuudessa sekä kaapeleiden määrä että yksittäisten kaapeliyhteyksien pituudet kasvavat turbiinien määrän kasvaessa. Yhä useammin sähköaseman ja puiston välimatkat ovat myös entistä pidempiä. Lisäksi tuulivoimaloiden tehot ovat kasvussa. Sisäverkoissa esiintyy siten enenevissä määrin ilmiöitä, joihin ei olla totuttu suomalaisissa keskijänniteverkoissa. Yksi tällainen ilmiö on kaapelin kosketussuojassa kiertävä virta, minkä tiedetään jo aiheuttaneen vikaantumisia ja merkittäviä tuotonmenetyksiä suomalaisissa tuulipuistoissa. Kiertäviä virtoja voidaan hallita olemassa olevilla ratkaisuilla, kuten kosketussuojien vuorottelulla eli cross-bondingilla.

Kosketussuojien vuorottelu eli cross-bonding soveltuu pidempien kaapeliyhteyksien kiertävien virtojen pienentämiseen. Siinä kaapelivaiheiden kosketussuojia vuorotellaan, jolloin eri vaiheiden indusoituneet jännitteet ja kiertävät virrat kumoavat toisensa. Sen avulla voidaan teoriassa nollata kosketussuojassa kiertävät virrat.

Lue lisää tuulivoimalehden artikkelista: Tuulivoimalehti

Aiheeseen liittyvät tuotteet