Osittaispurkaukset ja niiden havaitseminen käytön aikana

Maahantuomme kaikki Ipec -laitteet Suomessa tarjoamme myös koulutuksen ja tuotetuen laitteiden käyttöön. Kaikki Ipec tuotteet on suunniteltu ja valmistettu Isossa-Britanniassa.

Ilmaeristeiset kojeistot

Metallisen kojeiston sisällä tapahtuvat osittaispurkaukset aiheuttavat kotelon pinnalle pieniä jänniteimpulsseja (TEV -impulssi – Transient Earth Voltage). Nämä pulssit kulkevat kotelon pintaa pitkin, mistä ne ovat mitattavissa Online -osittaispurkausmittarilla.

Kojeistopurkausten mittaaminen osittaispurkausmittarin TEV-anturilla

Suurjännite-eristimien pinnalla tapahtuvat osittaispurkaukset ovat liukupurkauksia. Liukupurkaukset vaurioittavat ja kerryttävät hiiltä hiljalleen eristimen pintaan. Pahimmillaan liukupurkaus johtaa läpilyöntiin ja eristimen hajoamiseen. Liukupurkaus aiheuttaa ultraääntä, joka voidaan mitata Online -osittaispurkausmittarilla.

Ultraääneen perustuvaa osittaispurkausmittaus sähköasemalla

Kaasueristeiset kojeistot

Kaasueristeisten kojeistojen ja SJ-kaapelipäätteiden osittaispurkaukset aiheuttavat UHF-signaaleja taajuusalueella 200 MHz – 2,0 GHz. Nämä UHF-signaalit voidaan mitata Online osittaispurkausmittariin liitettävällä UHF anturilla.

UHF sensori kiinnitettynä GIS-kojeiston päätteeseen

Kaapelit

Osittaispurkaukset kaapelin eristeessä aiheuttavat kaapelin kosketussuojaan pieniä suurtaajuisia virtapulsseja. Nämä pulssit matkaavat kaapelissa kosketussuojaa pitkin ja ne ovat mitattavissa sähköaseman maadoituksesta. Pulssit voidaan mitata maadoitusjohtimesta suurtaajuusvirtamuuntajalla.

HFCT virtamuuntaja kaapelin maadoitukseen kiinnitettynä

Ipec Online osittaispurkausmittareiden edut:

  • Edistynyt taustakohinansuodatus – Mittarit tunnistavat osittaispurkaukset myös kohinan seasta – Tämä vähentää osittaispurkausten virhetulkintoja
  • PRPD – PRPD näyttö sijoittaa purkaukset jännitteen aaltomuodolle – Tämä perusteella voidaan arvioida, onko mittaustulos osittaispurkausta vai taustakohinaa
  • Nopea laitekannan seulonta – Osittaispurkausmittareilla voidaan seuloa kaikki sähköaseman laitteet nopeasti ja tehokkaasti sekä tunnistaa mahdolliset vikaantumisriskin omaavat laitteet ennen kuin ne vikaantuvat
  • PC tai pilvipalvelu – Mittaustulokset voidaan tallentaa paikallisesti PC:lle tai pilvipalveluun laitteen mukana tulevalla ohjelmistolla
  • Trendit – Tuloksia voidaan vertailla edellisiin mittauksiin tai muiden vastaavien laitteiden tuloksiin

Tuotetiedot

Aiheeseen liittyvät tuotteet