Kestävä kehitys

Noudatamme kaikessa toiminnassamme YK:n kestävän kehityksen agendaa.

Poistaa köyhyys sen kaikissa muodoissa kaikkialta

Poistaa nälkä, saavuttaa ruokaturva, parantaa ravitsemusta ja edistää kestävää maataloutta

Taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaiken ikäisille

Taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet

Saavuttaa sukupuolten välinen tasa-arvo sekä vahvistaa naisten ja tyttöjen oikeuksia ja mahdollisuuksia

Varmistaa veden saanti ja kestävä käyttö sekä sanitaatio kaikille

Varmistaa edullinen, luotettava, kestävä ja uudenaikainen energia kaikille

Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja

Rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävää teollisuutta ja innovaatioita

Vähentää eriarvoisuutta maiden sisällä ja niiden välillä

Taata turvalliset ja kestävät kaupungit sekä asuinyhdyskunnat

Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys

Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan*

Säilyttää meret ja merten tarjoamat luonnonvarat sekä edistää niiden kestävää käyttöä

Suojella maaekosysteemejä, palauttaa niitä ennalleen ja edistää niiden kestävää käyttöä; edistää metsien kestävää käyttöä; taistella aavikoitumista vastaan; pysäyttää maaperän köyhtyminen ja luonnon monimuotoisuuden häviäminen

Edistää rauhanomaisia yhteiskuntia ja taata kaikille pääsy oikeuspalveluiden pariin; rakentaa tehokkaita ja vastuullisia instituutioita kaikilla tasoilla

Tukea vahvemmin kestävän kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta