Yhteistyössä P2 Engineering Oy

P2 Engineering Oy on vuonna 2016 perustettu suomalainen verkostoautomaatioalan yritys. Osaamisemme keskiössä on korkeatasoisen sähköteknisen tietotaidon lisäksi nykyaikaisten kommunikaatioprotokollien tunteminen sekä hyödyntäminen tuotteissamme.

Yhtiön perustajajäsenillä on pitkäaikainen kokemus sähköalalta aina vaativista toteutushankkeista käyttöönottoihin sekä tuotekehitykseen. Kaikki tuotteemme ovat oman kehitystyömme tulosta.

P2 Engineering Oy tarjoaa asiakkailleen:

 • Keskijänniteverkon ilmajohtojen kauko-ohjattava erotinohjain
 • Muuntamoautomaatioratkaisut
 • Kojeiden ja komponenttien tehdastestien valvonnat
 • Sähköverkon häiriö- ja ongelmaselvitykset (esim. häiriötallenteiden analysoinnit)
 • Koestusmenetelmien arviointi ja ohjeistusten luonti

Muuntamoautomaatio parantaa käytettävyyttä

Muuntamoautomaatiostamme on saatavilla versiot 2+1, 3+1, 4+1 sekä 5+1 muuntamoille. Järjestelmä on monipuolisesti skaalautuva. Sen avulla saadaan muuntoasema etävalvonnan sekä -ohjauksen piiriin nykyaikaisten laitteiden ja tiedonsiirtoprotokollien avulla (IEC 60870-5-104/101).

Ohjaus- sekä kommunikointiyksikkö perustuvat Wago -kontrolleriin sekä tarvittaviin digitaalisiin ja analogisiin moduuleihin.

Järjestelmä voidaan varustaa monipuolisilla optioilla:

 • Horstmann vikailmaisin
 • paikallisnäyttö (HMI)
 • 0,4 kV:n verkon sähkönlaadun mittaus EN50160 mukaisesti
 • suojarele katkaisijasovelluksiin
 • muuntajan ja/tai muuntamon lämpötilamittaukset
 • modeemi
 • kosteusvahdit (kellarimuuntamo).

Akustoa valvotaan monipuolisesti

Akku on järjestelmien heikoin lenkki, jota joudutaan uusimaan useita kertoja varsinaisen laitteen elinaikana. Tästä syystä akuston kunnonvalvontaan on kiinnitetty erityistä huomiota.

 • akuston vuorokautinen testaus
 • lämpötilakompensoitu varaaja
 • akuston laskennallisen iän määrittely.

Sähkönlaaturaportit

Sähkönlaaturaportti analysoidaan  EN50160 vaatimusten mukaisesti ja laitteiston muistissa on aina neljän viikon mittaustiedot.

Horstmann -vikailmaisimet antavat lisäarvoa

Tarjoamme ensisijaisena vaihtoehtona Eurolaitteen toimittamia Horstmann Sigma D++ tai ComPass B/Bs 2.0 vikailmaisimia.  Kumpikin analysaattori täyttää nykyaikaiset vaatimukset niin kompensoidun verkon vaativan maasulkujen indikoinnin osalta kuin transienttisten tai katkeilevien vikojen analysoinnin osalta.

Sigma D++ -vikailmaisin antaa käyttäjälleen selkeää tietoa vian suunnasta sekä vikatyypistä.

Vikaindikointi voidaan havaita laitteen etulevystä, mutta vastaavat tiedot välitetään paikallisen automaation kautta asiakkaan SCADA-järjestelmään. Tyypillisesti viasta lähetetään neljä tietoa: vian suunta (kaapeliin vai kiskoon päin) sekä vian tyyppi (oikosulku vai maasulku).

Mikäli asiakassovelluksessa tarvitaan 20 kV:n verkon mittaustietoja, voidaan tämä toteuttaa valitsemalla analysaattoriksi Horsmann ComPass B/Bs 2.0 –vikailmaisin. Compass B/Bs 2.0:sta saadaan monipuolisia 20 kV:n verkon mittaustuloksia, jotka voidaan lukea sarjaväylän (RS485 /Modbus RTU) kautta keskusyksikköön ja siirtää asiakaan SCADA-järjestelmään. Compass Bs 2.0:ssa on lisäksi käyttäjän ohjelmoitavissa oleva logiikkalohko, jota voidaan hyödyntää osana automaatiojärjestelmää.

Valittavasta mallista riippuen, vikailmaisimien ohjelmointi tapahtuu joko tietokoneella (USB -väylä) ja/tai laitteen dip-kytkimistä. Asetteluarvot ovat laajat sekä monipuoliset. P2 Engineering Oy:n käyttämistä vaihtoehdoista ComPass –ilmaisimet ovat Sigma D –ilmaisimia hieman herkempiä.

Laitteen asetteluissa on huomioitava asetteluarvojen soveltuvuus keskijännite-lähtöä suojaavan katkaisijan suojareleen asetteluihin. Näin varmistetaan saatujen indikointien luotettavuus jokaisessa tilanteessa.

Lisää tietoa vikailmaisimista: Horstmann vikailmaisimet

P2 Engineering Oy:

Pasi Lauri – 044 986 8372

Panu Tuhkanen – 044 987 1233

etunimi.sukunimi@p2engineering.fi