Yhteistyössä Himangan Sähkö ja Automaatio Oy

Himangan Sähkö ja Automaatio Oy on nuorehko yritys, jonka työntekijöillä on vankka vuosien kokemus sähkö- ja automaatioalasta. Osaamisemme ulottuu muun muassa teollisuuteen ja sähkölaitosalalle. Meillä on kokemusta keskijännitetöistä sekä keskijännite-verkon ohjausautomaatiosta.

Taneli Mäkitalo, Jari Mäkitalo ja Mika Kyösti perustivat Himangan Sähkö ja Automaatio Oy:n vuoden 2013 lopussa. Taneli Mäkitalolla oli työkokemusta sähkölaitosautomaatiolaitteiden ja tietoliikennelaitteiden parista. Mika Kyösti on raudanluja sähköalan osaaja suurteollisuudesta. Yritys lähti tekemään automaatio- ja sähkötöitä kaikille teollisuuden aloille. Olemme saaneet kokemusta erilaisista työkohteista ja pidämme sitä voimavarana yritystoiminnalle. Yritys tähtää kasvuun ja palkkaa sähkö- ja automaatioalan osaajia yritykseen jatkuvasti. Meidän ajatuksena on olla kehityksen kärjessä oikeilla laiteratkaisuilla ja tietotaidolla.

Kaukokäyttöautomaatio TEHO 1

Teemme sähkölaitoksille erilaisia keski- ja pienjänniteverkon kaukokäyttöratkaisuja. Modulaaristen tulo- ja lähtömoduulien ansiosta tilatietojen, mittausten ja ohjausten määrä voidaan määrittää sovelluskohtaisesti.

Erottimien ohjaus

Tilatiedot ja ohjaukset saadaan erottimilta myös sähkökatkotilanteessa 24 VDC akuston ansiosta. Ohjattavan erottimen tyypillä ei ole väliä. Jokaiselle ohjattavalle erottimelle tulee valintakytkin, jolta tulee tieto automaatiolle, onko erotin paikallis- vai kauko-ohjauksella. Turvallisuustekijänä kytkin estää tahattoman kauko-ohjauksen sähköisesti. Automaatio piirtää moottorin ottamasta ohjausvirrasta ja jännitteestä diagrammin, jolloin esimerkiksi pylväserottimien kunnon voi kartoittaa helposti.

Pienjänniteverkon seuranta

Kolmivaihemittaukset ja 50 µs:n näytteenottoväli takaavat tarkan seurannan jännitteiden ja virtojen mittauksista. Virta mitataan virtamuuntajien kautta skaalattuna 1 tai 5 A: arvoihin. Käyttäjä voi määritellä pienjänniteverkon hälytysarvot, joiden perusteella automaatio tallentaa sähköverkon kuopat. Historiatiedot voidaan ladata laitteelta tietokoneelle tarkasteltaviksi.

Keskijänniteverkon valvonta

Horstmann Compass B 2.0 –vikailmaisin valvoo keskijänniteverkkoa. Jännitemittaus saadaan liitettyä kapasitiivisen jännitemittauksen kautta Compass B:lle. Compass B havaitsee maa- ja oikosulut verkosta ja ilmoittaa myös vian suunnan, näin saadaan paikallistettua nopeasti ja luotettavasti vian paikka. Laitteelta saadaan myös kattavasti mittaustietoa. Compass B on liitetty automaatioon väylän kautta, joten niitä voidaan kytkeä siihen rajattomasti. Historiatiedot voidaan ladata automaatiolta tietokoneelle tarkasteltaviksi.

Akkuvarmennus

Akkujen avulla laite on käytettävissä vielä pitkään sähkökatkon aikana. Älykäs laturi antaa paljon tietoja akkujen kunnosta väylän kautta. Tällä vältetään tilanteet, joissa akut ovat rikki ja sähkökatkon sattuessa laite sammuu viallisten akkujen takia.

Käyttöliittymä

Automaatiossa on selainpohjainen käyttöliittymä, jonka kautta tehdään kohdetta koskevat asettelut. Laite on salasanasuojattu, joka takaa erittäin korkean tietoturvatason. Lisäksi kaikki tapahtumat jäävät laitteen muistiin ja niitä voidaan tarkastella jälkeenpäin tapahtumalistalta. Laitteeseen voidaan liittää kosketusnäyttö, jolloin paikallisoperointi on mahdollista.

Kommunikointi valvomoon

TEHO 1 automaatioon on saatavana laaja skaala eri kommunikointiprotokollia. Yleisimpinä mainittakoon sähkölaitoskäytöissä IEC 60870-5-104, IEC 61850 ja ModbusTCP. Yhteys voidaan luoda langattomasti tai kiinteästi esimerkiksi valokaapelin kautta.

Asennus, käyttöönotto ja huolto

Teemme asiakkaalle avaimet käteen periaatteella kaukokäyttöratkaisut, jolloin pystymme takaamaan laadukkaan lopputuloksen. Tarvittaessa teemme huoltotyöt ja mahdollisuuksien mukaan voimme luoda laitteille etäyhteyden huolto- tai päivitystoimintoja varten.

Horstmann vikailmaisimet

Olemme todenneet Eurolaite Oy:n toimittamat Horstmann vikailmaisimet erinomaisiksi keskijänniteverkon vianilmaisuun, valvontaan ja mittauksiin. Compass B 2.0 -laitteen liitämme TEHO 1 kaukokäyttöautomaatioon kätevästi väylällä, jolloin saamme reaaliaikaisesti yksityiskohtaisia tietoja mittauksista. Kaukokäyttölaitteemme yhdistettynä Compass B 2.0:n ominaisuuksiin on kilpailukykyinen ja luotettava ratkaisu keskijänniteverkon seurantaan ja kaapeliverkon vikojen paikannukseen. Jännitemittaus Compass B:lle otetaan joko olemassa olevista kapasitiivisista jännitemittapisteistä, tai vaihtoehtoisesti lisävarusteena saatavilla jännitteen mittauslaitteilla.

Compass B 2.0 soveltuu mainiosti myös vanhoihin kojeistoihin avattavien virtamuuntajiensa ansiosta. ComPass Explorer ohjelmalla voidaan ohjelmoida laite helposti kohteen mukaan.

Lisää tietoa vikailmaisimista: Horstmann vikailmaisimet

HSAOY:

Taneli Mäkitalo – 050 306 6392

taneli.makitalo@hsaoy.fi