Uusia mittalaitteita maakaapelien laadunvalvontaan

Maakaapeloitujen keskijänniteverkkojen laadunvalvontaan ja vianpaikannukseen on kehitetty aiempaa monipuolisempia mittalaitteita. Niillä on mahdollista tehdä verkoston häviökerroin- ja osittaispurkausmittauksia, joilla saadaan paljon tietoa kaapelien vioista ja ikääntymisestä.

Viime vuosina Suomessa on siirretty paljon keskijännitteisten sähköverkkojen ilmajohtokaapeleita maan alle, muun muassa myrskyvaurioiden välttämiseksi.

”Maakaapeloitujen verkkojen käyttöönotossa on yleensä tehty vain eristysvastusmittauksia ja vaipaneheysmittauksia”, Eurolaite Oy:n myynti-insinööri Ville Knuutinen kertoo.

”Vanhat mittaustavat eivät välttämättä aina anna oikeaa kuvaa mitattavan kaapelin ja sen varusteiden kunnosta ja asennuksen laadusta. Tästä syystä kaapeliverkon diagnosointiin on kehitetty häviökerroin- ja osittaispurkausmittaukset.”

Tällaisiin mittauksiin soveltuvat esimerkiksi itävaltalaisen Baurin valmistamat Frida TD ja PD Tad62 -mittalaitteet. Niitä käyttävät esimerkiksi sähköverkkoyhtiöt ja -urakoitsijat – muun muassa asennustyön laadunvalvonnassa ja maakaapeliverkon kunnonnonhallinnassa – sekä vianpaikannuksia suorittavat yritykset.

Tarkkaa dataa käyttöönotto- ja kunnossapitomittauksiin

Häviökerroinmittauksella saadaan tietoa maakaapelin eristeen ja sen varusteiden kunnosta ja asennuslaadusta. Näitä heikentävät yleensä asennusvirheet, kosteus kaapelissa tai varusteissa sekä ikääntyminen. Mittaamalla saadaan myös viitteitä mahdollisista osittaispurkauksista, joista voidaan arvioida varsinaisen osittaispurkausmittauksen tarvetta.

”Mitattaessa käytetään kolmea eri jännitetasoa ja katsotaan, miten häviökertoimen keskiarvo kehittyy mittausten aikana”, Knuutinen selittää.