Työmaadoitus varmistaa turvallisuuden alle 1 kV jakelukaappien huolto- ja asennustöissä

Työmaadoittaminen varmistaa asentajan työturvallisuuden tilanteissa, joissa äkillisesti tai vahingon seurauksena käyttö kytkeytyy päälle tai jännite palautuu kesken asennuksen. Lisäksi jännite voi kytkeytyä induktiivisesti risteävistä suurjännite ilmajohdoista.

Työmaadoittaminen varmistaa asentajan työturvallisuuden tilanteissa, joissa äkillisesti tai vahingon seurauksena käyttö kytkeytyy päälle tai jännite palautuu kesken asennuksen. Lisäksi jännite voi kytkeytyä induktiivisesti risteävistä suurjännite ilmajohdoista. Myös laitteistoon liittyvät varavoimakoneet ja esim. aurinkosähköjärjestelmät voivat aiheuttaa jännitteen tahottoman kytkeytymisen. Turvallisuus näkökannalta katsottuna olisi suotavaa taka- ja rengassyöttöjen lisääntyessä käyttää aina työmaadoitusta.

Eurolaitteen valikoimasta löytyy siirrettävät työmaadoitusvälinesarjat pienjännite jakokeskuksiin.

Kuvassa näkyy ECBT-NH työmaadoitussarja

ECBT-NH:

  •        Veitset NH1-3
  •        Kolme kuparijohdinta 25 mm2 vaiheisiin pituudeltaan 0,2 – 0,4 – 0,6 metriä
  •        Yksi maadoitusjohdin 25 mm2 0,5 metriä
  •        Eristesauva veitsien asentamiseen
  •        Metallisalkku säilytykseen ja siirtämiseen

Sarjat sisältävät maadoitusveitset, maadoitus- ja oikosulkujohtimet sekä eristesauvan, jolla maadoitusveitset voidaan asentaa turvallisesti. Työmaadoitussarja on valmistettu ja testattu standardin IEC 61230 mukaisesti.

Yllä olevassa kuvassa näkyvä työmaadoitussarja on ollut koekäytössä Enerke Oy:llä. Enerken asentajien kommenttien mukaan työmaadoitussarjaa on helppo käyttää ja asentaa. Heillä oli lisäksi sarjan mukana pitkät NH1-3 maadoitusveitset. Pitkät maadoitusveitset soveltuvat suoraan 400 A:n varokekytkimiin.