Plumettaz voitelija pienentää kitkaa merkittävästi kuidunpuhalluksessa

Kaikkiin Eurolaitteen maahantuomiin Plumettaz kuidunpuhalluslaitteisiin on saatavilla puhallusta tehostavat automaattiset voitelijat. Voitelija alentaa kitkaa kuidun puhalluksessa, tarvittavaa työntövoimaa sekä kasvattaa asennusnopeutta.

Kitka on pahin vihollinen asennettaessa valokuitua mikrokanavaan puhallustekniikalla. Kitka lisää ohueen kuitukaapeliin kohdistuvaa pitkittäistä voimaa näin lyhentäen mahdollista saavutettavaa puhallusmatkaa ja alentaen puhallusnopeutta. Pahimmassa tapauksessa puhallus ei saavuta kanavan toista päätä, vaan kanava joudutaan kaivamaan auki ja tekemään välipuhallus. Tämä on kallista ja vie paljon aikaa.

Voitelija L9

Kitka tulee siis minimoida kuitukaapelin asennuksessa. Puhallustekniikassa kitkaa alennetaan paineistamalla mikrokanava, jolloin kuitukaapeli koskettaa kanavaa vähemmän, sekä esivoitelemalla kanava tarkoitukseen sopivalla voiteluaineella.

Perinteisesti voiteluaine levitetään kanavaan puhaltamalla pieni määrä voiteluainetta kanavaan kahden vaahtomuovitulpan välillä. Tämä tapa voitelee kanavan vaihtelevalla menestyksellä ja pahimmassa tapauksessa kaikki voiteluaine leviää vain ensimmäiselle muutamalle kymmenelle metrille.

Voitelija L9 asennettuna MiniJet -laitteeseen

Voitelua voidaan tehostaa huomattavasti käyttämällä jatkuvaa voitelua. Jatkuvassa voitelussa voiteluaine annostellaan suoraan kuitukaapeliin kuidunpuhalluslaitteeseen liitettävällä voitelijalla . Voitelija voitelee tehokkaasti, tasaisesti ja juuri oikean määrän koko kuidunpuhalluksen ajan. Voitelijaa käyttämällä voidaan savuttaa liki 4 km pituinen puhallusmatka. Ennen kaikkea voitelija alentaa kitkaa, jolloin saavutetaan pisin mahdollinen puhallusmatka ja suurin mahdollinen asennusnopeus kuitukaapelia vahingoittamatta.

Voit lukea lisää voitelijan hyödyistä tästä.

Aiheeseen liittyvät tuotteet