Pitkien meri- ja maakaapeleiden vianpaikannus

Suurjännitteiset meri- ja maakaapelit ovat suunniteltu erittäin luotettaviksi ja olosuhteita kestäviksi järjestelmiksi. Ne eivät kuitenkaan ole tuhoutumattomia ja niiden vikaantuminen on mahdollista. Nämä kaapelit ovat erittäin tärkeitä siirtoverkon luotettavuuden kannalta ja mahdolliset viat tulee voida paikantaa nopeasti, sillä katkojen kustannukset ja vaikutukset yhteiskuntaan ovat suuria. Pitkien meri- ja maakaapeleiden vikojen paikantaminen on kuitenkin haasteellista tai mahdotonta yleisesti käytössä ja saatavissa olevilla vianpaikannuslaitteilla.

BAUR ja Eurolaite voivat tarjota tähän ratkaisun!

Pitkillä meri- ja maakaapeleilla tarkoitetaan sähkön siirtoverkon:

  • HVDC –merikaapeliyhteyksiä
  • HVDC –maakaapeliyhteyksiä
  • AC –merikaapelijärjestelmiä
  • Yhdistettyjä AC –meri- ja maakaapelijärjestelmiä.

Näiden kaapeleiden vikaantumiseen tulisi varautua etukäteen, sillä vikaantuessaan ne aiheuttava suuria häiriöitä sähkönsiirtoverkkoon:

  • Vianpaikannus laitteiden saatavuuden ja niiden käyttäjien osaamisen varmistaminen lyhentää keskeytysajan minimiin
  • Jakeluverkkoon tarkoitetut laitteet ja vianpaikannus menetelmät ovat turvallisuusriski, sillä pitkän kaapelin suuri kapasitanssi varastoi suuren energian
  • Vianpaikannuslaitteiden tulee olla erittäin tarkkoja, sillä pitkällä matkalla prosentin kymmenyksetkin paikannustarkkuudessa ovat merkitsevät satoja metrejä käytännössä

BAUR on toimittanut räätälöityjä ratkaisuja pitkien meri- ja maakaapeleiden vianpaikannukseen jo vuodesta 2010 alkaen. Niiden ja BAUR:n osaamisen avulla on löydetty useita kriittisiä vikoja nopeasti, tehokkaasti ja turvallisesti.

Nyt myös Suomessa on mahdollista hyödyntää BAUR:n kehittämiä maailmaan laajuisesti käytettyjä ja testattuja laitteita.

  • Shirla on kannettava ja erittäin tarkka vaippavikojen paikannuslaite siltamittausominaisuudella sekä turvallisuuden takaavalla purkausyksiköllä: tuotetiedot
  • IRG4000 portable on kompakti ja etenkin pitkille kaapelille suunniteltu tehokas TDR-kaapelitutka: tuotetiedot

Muut BAUR vianpaikannuslaitteet täältä.