Nexansin Windlink-tuotteilla lisää tehoa, nopeammat käyttöönotot ja pienemmät elinkaarikustannukset

Kansainvälisesti yksi merkittävin tuulipuistojen sisäverkkojen kaapelointiratkaisuiden toimittaja Nexans Euromold on kehittänyt tuulipuistoihin tuotteita, joilla tuulienergian tuotto voidaan maksimoida

Kaikkien käytettävien kaapelien ja laitevalmistajien kanssa yhteensopivat Nexans Euromoldin kaapelivarusteet soveltuvat erinomaisesti tuulipuistojen haastaviin käyttö- ja ympäristöolosuhteisiin sekä sovelluksiin. Maan alle ja päälle asennettavien jako- ja haaroituskaappien avulla saadaan minimoitua ympäristöjalanjälkeä. Kaappien avulla voidaan eri tyyppiset ja kokoiset kaapelit liittää yhteen, sekä niiden avulla kaapeliyhteyden kosketussuojiin esimerkiksi vuorottelukytkentä. Tämä mahdollistaa entistä pidempien kaapeliyhteyksien osapituuksien vaipaneheys-, häviökerroin- ja osittaispurkausmittaukset vielä vuosienkin päästä.

Nexansin ja Eurolaitteen yhteistyökumppanin Tesmecin kaapelinasennuslaitteilla voidaan saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä nopeamman ja laadukkaamman asennuksen ansiosta. Laadukas kaapelinasennus minimoi sisäverkon ylläpistokustannukset tuulipuiston elinkaaren aikana.

Lue Windlink® Ratkaisuja maatuulipuistoihin -artikkeli (pdf)-8