Muuntajien kunnonvalvontaa Vuosaaren voimalaitokseen

Helsingin Vuosaaren voimalaitokselle asennettiin syyskuussa 2016 kolmeen muuntajaan kiinteät jatkuvatoimiset kaasuanalysaattorit kunnonseurantaa varten. Mittalaitteilla saadaan koko ajan tietoa muuntajien kunnosta ja toiminnasta, joten mahdollisiin muuntajavikoihin pystytään reagoimaan jo hyvissä ajoin.

Jatkuvatoimisella muuntajaöljyn kaasumittauksella varmistetaan, että muuntaja ei pääse tuhoutumaan korjauskelvottomaksi. Jos alkavia vikoja todetaan, niihin pystytään reagoimaan ajoissa. Mittalaitteiksi valittiin Eurolaite Oy:n toimittamat ja Vaisala Oy:n valmistamat MHT410-tyypin analysaattorit, jotka mittaavat kosteuden ja vedyn (H2).

”Valitsimme Vuosaaren voimalaitoksen muuntajia kunnonhallintaa varten jatkuvatoimisen kaasumittausjärjestelmän”, kertoo Vuosaaren voimalaitoksen kunnossapitopäällikkö Karl-Gustav Pihl Helen Oy:stä. ”Otamme normaalistikin voimalaitoksen muuntajista öljynäytteet vuosittain. Tarve seurata kyseisiä päämuuntajia tarkemmin on ilmeinen”, Pihl perustelee. Helen Oy:n Tekniset palvelut –yksikön kunnossapitopäällikkö Arto Ellilä: ”Laitteet oli suunniteltu siten, että ne oli helppo asentaa. Yhden mittalaitteen asennus kesti mekaanisesti vajaat puoli tuntia”, hän sanoo. Eurolaite oli järjestänyt Helenin asentajille etukäteen muutaman tunnin pituisen kunnonseurantalaitteiden asennuskoulutuksen.

Käytännössä muuntajien kuntoa voidaan seurata joko aikaperusteisesti – siis määräaikaisilla tarkastuksilla – tai tarveperusteisesti, jolloin muuntajaan asennetaan jatkuvatoiminen analysaattori ja tarvittaessa reagoidaan sen välittämiin tietoihin. Eurolaite auttaa asiakkaitaan molemmissa tapauksissa tarjoamalla jatkuvatoimiset analysaattorit avaimet käteen –toimituksina. Lisäksi Eurolaite tekee laajempia analyysejä otetuista näytteistä.

Artikkeli Enertec-lehti 4/2016 (pdf)