Monijohdinkaapelit ja oikosulut

Sähkölaitteet, johtimet mukaan lukien, tulee varustaa riittävällä mekaanisella suojauksella vikavirtojen aiheuttamaa sähkömekaanista rasitusta vastaan, jotta voidaan estää vahingot ihmisille, eläimille ja omaisuudelle.

Yksijohdinkaapelien tapauksessa tarve kaapelien kiinnitykselle oikosulkutilanteessa on itsestään selvä sekä kolmio- että tasoasennuksissa, ja tämä on myös järjestelmäsuunnittelijoiden yleisesti hyväksymä toimintatapa. Kiinnittämättömät tai puutteellisesti kiinnitetyt kaapelit voivat liikkua äkkiä voimakkaasti, mikä voi vahingoittaa lähellä olevia piirejä, laitosta tai ihmisiä.

Arvioitaessa monijohdinkaapelien kykyä kesää oikosulkuvoimaa tulisi ottaa huomioon seuraavat tekijät:

  • Oikosulkuvirta
  • Johtimien välit
  • Kaapelin tyyppi

Lue kattava artikkeli aiheesta tästä ja katso alta video oikosulkutestistä.

Video oikosulkutestistä

Monijohdinkaapelit ja oikosulut -artikkeli (pdf)