Keskijännitekaapelijärjestelmien kosketussuojien vuorottelulla merkittävästi pienemmät verkon elinkaarikustannukset

Eurolaite Oy:n asiakkaiden pyynnöstä kehittämän keskijännitekaapelijärjestelmien kosketussuojien vuorotteluun tarkoitetun tuoteperheen avulla voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä verkon elinkaarikustannuksissa ja jo alkuinvestoinneissa.

Keskijänniteverkkojen kaapelien kosketussuojat yhdistetään useimmiten linjan molemmista päistä maapotentiaaliin. Tällöin verkon kosketussuojapiiriä kutsutaan suljetuksi kosketussuojapiiriksi. Erityisesti pitkissä kaapeliyhteyksissä suljetussa kosketussuojapiirissä kiertävä virta saattaa nousta vaarallisen korkeaksi. Kosketussuojassa kiertävä virta lämmittää kaapelia pienentäen sen kuormitettavuutta, lisää energian siirron häviöitä ja saattaa johtaa verkon teknisen eliniän merkittävään lyhentymiseen.

Suurjännitteellä lyhyissä, enimmillään muutaman sadan metrin pituisissa kaapeliyhteyksissä käytetään avointa kosketussuojapiiriä. Avoin kosketussuojapiiri toteutetaan asentamalla kaapeliyhteyden toinen pää maapotentiaaliin vaippaylijännitesuojien (SVL) kautta. Sen etuna on pienet häviöt, mutta toisaalta kosketussuojaan indusoituva jännite kasvaa lineaarisesti etäisyyden kasvaessa. SVL:n tarkoitus on estää jännitteen nousu vaarallisen korkeaksi avoimessa päässä. Keskijännitteellä avoin kosketussuojapiiri on harvinaisempi ja sen käyttö ei ole mahdollista pitkissä yhteyksissä.

Kosketussuojien vuorottelulla voidaan teoriassa nollata kosketussuojassa kiertävät virrat hyödyntämällä kaapelivaiheiden eri vaihesiirtokulmaa. Käytännössä kosketussuojien vuorottelulla voidaan saavuttaa 85-95 % prosenttia pienemmät kiertävät virrat huomioiden kosketussuojien vuorottelun osapituuksien poikkeamat.

Eurolaite Oy on kehittänyt asiakkaiden pyynnöstä tuoteperheen keskijännitekaapelijärjestelmien kosketussuojien vuorotteluun. Tuoteperhe sisältää kaikki komponentit, joilla yksijohtimisen kaapelijärjestelmän kosketussuojapiiri voidaan toteuttaa suljetun kosketussuojapiirin sijaan kosketussuojia vuorottelemalla. Tällaisen järjestelmän pääosia ovat niin sanotut crossbonding-jatkokset, crossbonding-kytkentäkotelot, jatkokset, joissa kaapelien kosketussuojat voidaan liittää yhteen ja maadoituskytkentäkotelot.

Kytkentäkotelot voi olla varustettu vaippaylijännitesuojilla ja ne voidaan asentaa kotelointiluokasta riippuen maan alle tai päälle.

Kosketussuojien vuorottelujärjestelmissä käytettävät jatkokset, eli crossbonding-jatkokset poikkeavat normaaleista jatkoksista siten, että niillä katkaistaan liitettävien kaapelien kosketussuojien yhteys. Tällä tavoin kosketussuojien vuorottelu voidaan toteuttaa luotettavasti. Jatkoksissa on siitä huolimatta kauttaaltaan kosketussuojakerros, joka takaa suojalaitteiden toiminnan tapaturmissa.

Nexansin GTSIS crossbonding-jatkokset ovat testattu Eurooppalaisten CENELECin ja kansainvälisen IEC:n kaapelivarustestandardien lisäksi siten, että jatkoksella liitettävien kaapelien kosketussuojien erotus kestää 20 kV AC-jännitteen ja 60 kV syöksyjännitteen.

Eurolaite Oy:n asiakkaiden pyynnöstä kehittämän keskijännitekaapelijärjestelmien kosketussuojien vuorotteluun tarkoitetun tuoteperheen avulla voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä verkon elinkaarikustannuksissa ja jo alkuinvestoinneissa.

Pienempien kosketussuojapiirissä kiertävien virtojen seurauksena kaapelin kuormitettavuus voi nousta jopa 30 %, joka saattaa mahdollistaa pienempien johdinpoikkipinta-alojen käytön.

Pienempien häviöiden ansiosta energiansiirto on kustannustehokkaampaa. Tutkimusten ja kokemusten myötä on osoitettu, että pelkästään häviöitä pienentämällä kosketussuojien vuorottelujärjestelmän suurempien alkuinvestointien takaisinmaksuaika tavanomaiseen suljettuun kosketussuojapiiriin verrattuna on ainoastaan noin kaksi vuotta.

Oikein suunnitellulla kosketussuojien vuorottelulla voidaan välttää kaapelijärjestelmien ennenaikainen vikaantuminen ja teknisen eliniän lyhentyminen.