Käytönaikainen osittaispurkausmittaus suurjännitelaitteille

Käytönaikaisella osittaispurkausmittauksella voidaan nopeasti ja helposti paikallistaa osittaispurkaukset sähkölaitteistoista.

Osittaispurkaukset, jäljempänä PD, ovat nimensä mukaisesti pieniä sähköpurkauksia eristeaineissa. PD:n liittyy aina sähkömagneettinen ja ultraäänitaajuinen akustinen signaali, joita voidaan mitata. PD heikentää eristettä ja lopulta johtaa läpilyöntiin eristeen viallisessa kohdassa.

BAUR PD-SGS -mittalaite parabolisen peilin kanssa soveltuu ulkopäätteiden ennakoivaan kunnossapitoon ja myös uusien asennusten tarkastamiseen. Laite mittaa osittaispurkausten aiheuttamaa ultraääntä enintään 25 m etäisyydeltä. Täsmällistä ja vertailukelpoista tietoa päätteiden kunnosta antaa samalta etäisyydeltä tehdyt mittaukset saman tyypin ulkopäätteille. PD-mittaukset tuottavat tietoa eristeiden kunnosta ja kunnossapidon tai puhdistuksen tarpeesta.

Erityinen vahvuus akustisella osittaispurkausmittauksella on mittauksen mahdollistaminen turvallisesti ja osittaispurkausten tarkka paikantaminen.

Henry Ignatius teki tutkimustyön aiheesta Akustinen osittaispurkausmittaus suurjännitekaapeleiden ulkopäätteille. Henryn opinnäytetyön voi lukea ositteessa: http://www.theseus.fi/handle/10024/152809

Laitetta voidaan sähköasemien kaapelipäätteiden mittausten lisäksi käyttää sähköasemilla ja keskijänniteverkossa muidenkin sähkölaitteiston osien kunnonvalvontaan:

  • liittimet
  • ylijännitesuojat
  • mittamuuntajat
  • keskijännite ulko- ja sisäpäätteet
  • keskijännite kojeistojen suljetut kotelot.