Kaapelin ikääntyminen voidaan määrittää häviökerroinmittauksella

Häviökerroinmittaus, jota kutsutaan myös tan Delta -mittaukseksi, on ei-hajottava ja oleellinen osa maakaapelijärjestelmän kunnon arvioinnissa. Häviökerroinmittauksessa määritetään kaapelin eristeen pätö- ja loistehon suhde. Mittaus antaa selkeää tietoa kaapelin eristeen kunnosta ja sen ikääntymisestä.

Häviökertoimen mittausprotokolla

Häviökerroinmittaus suoritetaan usealla mittausjännitteen tasolla. Ikääntyneillä kaapeleilla on huomattavissa selkeä kasvu häviökertoimen arvossa, kun mittausjännitettä nostetaan. Kaapelille voidaan antaa kuntoluokitus mittaustulosten perusteella. Tämä mahdollistaa kunnossapitotoimien ja investointien suunnittelun mitatun kaapelin kuntoon perustuen verrattuna perinteiseen tapaan, missä kunnossapitotoimet tehdään vasta vikojen ilmettyä ja investoinnit kaapelin käyttöiän perusteella.

Yllä olevassa kuvassa on esitetty häviökerroinmittauksen tulokset graafisessa muodossa vaihekohtaisesti. Vaaka-akselilla on mittausjännite ja pystyakselilla häviökertoimen arvo. Tuloksista nähdään suoraan, että häviökertoimen arvossa on suuria eroja kaapelin vaiheiden välillä:

  • Punaisen vaiheen häviökerroin kasvaa hieman ja tasaisesti mittausjännitettä suurennettaessa, mikä on merkki kaapelin normaalista ikääntymisestä
  • Ruskean vaiheen häviökertoimen arvo kasvaa voimakkaasti jännitteen suhteen, mikä on indikaatio alkavista osittaispurkauksista
  • Keltaisen vaiheen häviökerroin pienenee mittausjännitteen kasvaessa, mikä on indikaatio kosteudesta. Mittausjännitettä nostettaessa vesi höyrystyy, jolloin kaapelin eristeen häviökerroin pienenee

Kuvan mittaustulosten perusteella tulisi tehdä osittaispurkaus- ja vaipaneheysmittaus. Näillä selvitetään ruskean vaiheen mahdollisten osittaispurkausten sekä keltaisen vaiheen kosteuden sijainnit korjaustoimenpiteitä varten.

Tuotetiedot täältä