IntelliRupter johtokatkaisijan rakenteelliset ominaisuudet

Erottimella varustettu IntelliRupter -johtokatkaisijan rakenne sisältää monia käyttöä, elinikää ja toiminnollisuutta parantavia ominaisuuksia, mitkä lisäävät turvallisuutta ja alentava asennus- ja elinkaarikustannuksia.

A – Jännitesensorit katkaisijan molemmilla puolilla ovat erittäin tarkkoja koko käyttölämpötila-alueella. Virtasensoreiden mittavirhe on erittäin pieni niin pienillä kuormaviroilla kuin suurilla vikavirroillakin. Kaikki sensorit on sisäänrakennettu ja valettu katkaisijan rakenteisiin, jolloin johdotukset ovat laitteen sisällä ja mahdollisimman lyhyitä. Tämä pienentää mittausvirheitä ja näin ollen mittaustulokset ovat luotettavia kaikissa käyttötilanteissä, mikä on tärkeää luotettavan suojausjärjestelmän kannalta.

B – Pylväskiinnike on suunniteltu helposti asennettavaksi ja estämään kallistumista.

C – Katkaisijan omakäyttömuuntaja on sisäänrakennettu. Omakäyttöä syötetään yhdeltä puolelta katkaisijaa tai vaihtoehtoisesti käytetään kahta sisäistä omakäyttömuuntajaa, joilla varmistetaan katkaisijan virransyöttö. Integroitu omakäyttö alentaa asennus- ja hankintakustannuksia, kun erillistä pylvääseen asennettavaa omakäyttömuuntajaa ei tarvita.

D – Katkaisijaan integroitu erotin luo näkyvän erotuskohdan turvallista jännitteettomänä työskentelyä varten. Erottimen ja katkaisijan välillä on myös mekaaninen lukitus. Näin voidaan säästää kustannuksia, kun katkaisijan yhteyteen ei tarvitse asentaa erillistä erotinta.

E – Ylijännesuojat katkaisijan molemmille puolille voidaan asentaa valmiiksi tehtaalla. Tämä säästää aikaa kentällä katkaisijan asennuksessa ja johdotuksessa.

F – HOT LINE TAG -vipu poistaa suojauspiirit ja jälleen kytkennät käytöstä

G – GROUND TRIP BLOCK -vipu estää maasuojauksen toiminnan, jos verkossa käytetään yksivaiheista kytkentää

H – Erottimen auki/kiinni vipu mahdollistaa näkyvän ja lukittavan erotuskohdan jännitteettömänä työskentelyä varten.

– AUKI/KIINNI/VALMIS vipu mahdollistaa katkaisijan auki tai kiinni ohjaamisen maasta käsin jännitetyösauvalla. Katkaisija voidaan näin myös lukita auki asentoon huoltoa varten tai avata, kun omakäyttöjännitettä ei ole esimerkiksi pitkän katkon vuoksi.

J – Ohjaus ja -suojausmoduuli sekä kommunikaatiomoduuli voidaan vaihtaa maasta käsin jännitetyösauvan avulla. Tämä nopeuttaa mahdollisia huoltotoimenpiteitä. Merkkivalo ilmoittaa, että kaikki ohjaus-, suojaus, ja kommunikointimoduulit toimivat oikein.

K – Ruostumattomasta teräksestä valmistettu runko on korroosion kestävä kaikissa olosuhteissa, mikä lisää katkaisijan elinikää.

L – Katkaisijan AUKI/KIINNI -osoitin on mekaanisessa yhteydessä katkaisuelementtiin, mikä takaa katkaisijan tilan luotettavan osoituksen. Tämä parantaa turvallisuutta.