Eurolaite luennoi maakaapeleiden käyttöönottomittauksista ja laadunvarmennuksesta Metropoliassa

Myyntipäällikkömme Ville Knuutinen luennoi maaliskuussa maakaapeleiden käyttöönottomittauksista ja laadunvarmistuksesta osana Metropolia ammattikorkeakoulun järjestämää sähköpätevyyskoulutusta. Kurssille osallistui joukko innokkaita aikuisopiskelijoita, joiden tavoitteena on saavuttaa S1- tai S2-tason sähköpätevyys. Luennolla käsiteltiin sähkömarkkinalain vähimmäisvaatimuksia sekä uusimpien standardien suosituksia käyttöönottomittauksille. Lisäksi perehdyttiin vaipaneheys-, häviökerroin- ja osittaispurkausmittauksiin, joilla voidaan varmistaa maakaapelijärjestelmän materiaalien ja asennuksen laatu.

”Tulevaisuudessa sähkönsiirto tapahtuu enenevässä määrin maan alle kaapeloituna. Siksi tämä luento käsitteli uusien maakaapeliverkkojen käyttöönoton mittaustarpeita. Eli minkälaisia mittauksia täytyy tehdä, jotta saadaan todenmukainen käsitys maakaapeliverkon laadusta ja miten käyttöönottomittaukset poikkeavat ilmajohtoverkon käyttöönottomittauksista. Luento oli asiantunteva sujuva ja käytännönläheinen”, toteaa Ilkka Kinosmaa (laboratorioinsinööri, Sähkö- ja Automaatio, Metropolia AMK).

Maahantuomme itävaltalaisen mittalaitevalmistaja BAUR:n laitteita. Lisätietoa alla olevista linkeistä.