Älykkäät johtokatkaisija – hybridiverkkoihin

S&C Electric Company valmistaa älykkäitä Intellirupter -johtokatkaisijoita, mitkä soveltuvat etenkin hybridiverkkoihin. Hybridiverkko sisältää sekä maakaapelia että ilmajohtoja. Tämä tuo lisää haasteita verkon suojaukseen ja käyttövarmuuden hallintaan.

Hybridiverkot ja niiden haasteet suojauksen osalta

Hybridiverkot lisääntyvät Suomessa runsaasti, kun verkkoyhtiöt asentavat maakaapeleita taajama-alueille. Taajama-alueen ulkopuolella linja jatkuu usein ilmajohtona. Hybridiverkkoja on hankalampi suojata, kuin pelkkiä maakaapeliverkkoja tai ilmajohtoverkkoja, koska:

  • suuret vikavirrat aiheuttavat enemmän vahinkoa
  • kaapeleilla ei oikosulkutilanteissa ole järkevää käyttää jälleenkytkentöjä
  • vianpaikantaminen on vaikeampaa maakaapelissa kuin ilmajohtoverkossa
  • vikojen korjaaminen vaatii aina kaapelin kaivamisen esiin.

Lisäksi maakaapeliverkon viat ovat yli 90 % todennäköisyydellä pysyviä, kun taas ilmajohtoverkolla pysyvän vian todennäköisyys on vain 20 %. Tämä johtaa erilaisiin suojaustapoihin:

  • maakaapeleilla kojeistot on tarkoitettu jakamaa energiaa, mutta niissä ei ole vikasuojausta
  • ilmajohdoilla käytetään johtokatkaisijoita tai moottoriohjattuja erotinasemia johtolinjan vikasuojaukseen ja vyöhykkeistykseen.

PulseClosing -tekniikka on älykästä jälleenkytkentää

Perinteisessä jälleenkytkennässä vikatilanteessa verkkoa testataan aina sen täydellä energialla. Tämä ei ole käytännöllistä hybridiverkoissa, koska suuret vikavirrat aiheuttavat vaurioita verkoon. PulseClosing -tekniikka testaa verkkoa 95 % pienemmällä vikavirralla, jolloin jälleenkytkentöjä voidaan hyödyntää tehokkaasti myös hybridiverkoissa.

Lue lisää linkin esitteestä: Intellirupter ja hybridiverkot (pdf)

Valmistajan tuotesivut: https://www.sandc.com/en/products–services/products/intellirupter-pulsecloser-fault-interrupter/