Uutinen

Energiavarastot Eurolaitteen tarjontaan

Eurolaite laajentaa yhteistyötään Hyosungin kanssa aloittamalla energiavarastojen maahantuonnin ja markkinoinnin.

Sähkön varastointi on olennaisessa roolissa älykkään sähköverkon toiminnassa. Älykkäässä sähköverkossa sähköenergian varastointitekniikoita tarvitaan muun muassa tasapainottamaan vaihtelevaa sähköntuotantoa kuten tuulivoimaa ja aurinko-voimaa. Varastointia tarvitaan myös katkottoman sähkön jakelun takaamiseen, kuluttajien oman tuotannon varastoimiseen ja siirtämiseen verkkoon sekä reservitehoon.

Energian varastointia käytettäisiin tulevaisuudessa epätasaisen tuotannon ja verkon kuormien tasaukseen, reservitehoon sekä katkottomaan sähkönjakeluun. Sähköverkossa tuotannon ja kulutuksen välillä täytyy vallita tasapaino. Jos on ylituotantoa, sähkön taajuus alkaa nousta. Jos taas kulutus on suurempaa kuin tuotanto, taajuus alkaa laskea. Koska aurinko- ja tuulivoima eivät ole tasaisia, vaan riippuvaisia säästä, ilman sähkön varastointia syntyisi edellä mainittua tuotannon ja kulutuksen epäsuhtaa. Sähkövarastoilla voitaisiin energia varastoida tuotannon huippujen aikana ja siirtää varastoitu energia sähköverkkoon alhaisen tuotannon aikana, jolloin energiaa ei menisi hukkaan. Sähkövarastoilla voidaan myös tuottaa energiaa kulutushuippuihin, jolloin sähkön hinta on korkea.

Älykkään sähköverkon yksi tärkeimmistä ominaisuuksista on se, että se pystyy toimimaan perinteistä sähköverkkoa luotettavammin. Energiavarastoilla on tärkeä rooli sähkön laadun ylläpitämisessä hyvänä varsinkin tulevaisuudessa, jolloin käytetään huomattavasti nykyistä enemmän uusiutuvia energianlähteitä sekä hajautettua tuotantoa. Sähkön laadulla tarkoitetaan useaa eri asiaa. Laatu voi tarkoittaa esimerkiksi sähkön fyysisiä ominaisuuksia kuten taajuuden ja jännitteen suuruutta, sini-muotoisuutta ja yliaaltopitoisuutta. Myös keskeytymätön sähkönjakelu kuuluu sähkön laatuun.

Hyosung ESS-konsepti

Akkuja voidaan liittää yhteen akkuvarastoiksi, joilla voi tulevaisuudessa olla useita käyttösovelluksia kuten uusiutuvan energian varastointi sekä taajuuden ja jännitteen säätö. Akkuja voitaisiin käyttää useissa verkon eri osissa kuten pienjännite-, keskijännite- ja suurjänniteverkoissa. Etuina akkujen käytössä sähkövarastona ovat niiden modulaarinen rakenne ja nopea vasteaika. Näiden ominaisuuksien takia akut soveltuvat hyvin taajuuden säätöön ja useaan eri jännitetasoon liittymiseen.

Lisätiedot: Klaus Ola