Uutinen

Häviökerroinmittausten (TD) tulokset, Tampereen Sähköverkko Oy, 21.11.2017: Mittausjännite on nostettu 18 kV:n saakka. Mitatut TD-arvot ovat reilusti alle riskirajan kaikille vaiheille L1, L2 ja L3. Näin ollen voidaan todeta kaapelilinjan olevan täysin kunnossa.

BAUR Road Show:n osittaispurkausmittausten tulokset Tampereen Sähköverkko Oy:n kohteessa

Eurolaite ja BAUR demonstroivat Marraskuussa 2017 osittaispurkausmittauksia neljässä keskijänniteverkon kohteessa.

Tampereen Sähköverkko Oy:n kohteessa mitattiin täysin uusi 20kV:n AHXAMK-W -maakaapelilinja, jonka pituus oli 515 m ja se sisälsi yhden 3-vaiheisen jatkoksen. Kaapelilinjalle suoritettiin häviökerroinmittaukset (TD), joiden tulosten perusteella kaikki vaiheet olivat täysin kunnossa.

Tämän jälkeen tehtiin vielä varmuuden vuoksi myös syvempi osittaispurkausmittaus (PD). Tässä mittauksessa ei myöskään esiintynyt purkauksia.

Molempien mittausten perusteella voidaan todeta, että linja on täysin kunnossa ja seuraavat mittaukset suositellaan suoritettavaksi aikaisintaan 5 vuoden päästä.

Kuvateksti: Mittaukset suoritettiin Tampereen Sähköverkko Oy:n työmaakohteessa Pirkkalassa 21.11.2017. Kuvassa on BAUR mittalaitteet kytkettyinä mittauksia varten, joiden aikana pakkasta oli noin -1°C.

Kuvateksti: Tämän jälkeen kävimme mittaustuloksia läpi Tampereen Sähköverkko Oy:n tiloissa  ja kerroimme lisää syvemmästä osittaispurkausmittauksesta.

Työmaalla oli mukana myös muita vierailijoita: Onninen Oy, Sallilan Sähkönsiirto Oy, Koillis-Satakunnan Sähkö Oy, Voimatel Oy, Eltel Networks Oy ja tietenkin Eurolaite Oy sekä BAUR Gmbh

Julkaisemme myöhemmin lisää tuloksia muista mittauskohteista.

Asiakkaidemme kommentteja:

Oletteko jo tarkastanut TD ja PD raportit ja onko tuloksista kommentoitavaa?

”Olemme läpikäyneet raportit. Tulokset omista kaapeleistamme oli odotuksien mukaisia, eli uudet kaapelit oli hyvässä kunnossa”, vastaa rakennuttaja omaisuudenhallintayksiköstä Tuukka Kraft, Tampereen sähköverkko Oy.

Vastasiko mittalaitteiden käyttöominaisuus ja raportti teidän odotuksianne?

”PD raportista jäimme kaipaamaan matkaan perustuvaa kuvaajaa missä osittaispurkauksia tapahtuu. Nyt raportissa vain maininta OK.”, kertoo Tuukka.

Voidaanko BAUR TD ja PD mittalaitteita käyttää vaihtoehtona teidän kaapelinverkon kunnonhallintaan?

”TSV:n tavoitetilana on saada kaikista uusista asennettavista kaapeleista entistä enemmän mittausdataa sekä myös valikoidusta vanhoista kaapeleista", vahvistaa Tuukka.