Frida TD -häviökerroin

Frida TD

Frida TD on kompakti ja suorituskykyinen mittalaite, joka mahdollistaa kaapelin häviökertoimen (Tan Delta) mittaamiseen perustuvan diagnostiikan ja valvotun kestotestin (MWT), jossa tehdään kaapelitestaus ja häviökertoimen mittaus yhtäaikaisesti. Tällä saavutetaan hyväsytty/hylätty -tieto kaapeliverkon kunnosta lisäksi saadaan arvokasta tietoa osittaispurkauksista sekä ikääntymisen ja kosteuden mahdollisista vaikutuksista kaapeliin. Lisäksi häviökerroinmittauksella saadaan heti tieto hyvä/kohtalainen/huono asteikolla kaapelilinjan kunnosta ja käytettävyydestä. 

  • Luotettava ja turvallinen VLF-testisignaali (Very Low Frequency)
  • Kompakti ja kevyt laite
  • Vaipaneheysmittaus: 5 kV DC
  • VLF-kaapelitestaus: HYVÄKSYTTY/HYLÄTTY -tieto kaapelin kunnosta
  • Häviökerroinmittaus: kattavampi HYVÄ/KOHTALAINEN/HUONO -tieto kaapelin kunnosta
  • Mittausmatka: 20 kV:n verkko, XLPE/PEX eristeinen kaapeli, noin 2,5 km

Lataa esite kuvaa klikkaamalla:

BAUR Frida TD datalehti