Ylivirtareleet WI Line

Ylivirtareleet WI Line

Woodwardin WI Line ylivirtareleet toimivat apujännitteestä riippumatta, joten ne soveltuvat hyvin omavaraisiin siirto- ja jakeluasemiin, paikallisiin verkkoihin sekä rengasjohtoyksikköihin keskijännitetasolla. Releet soveltuvat myös haastaviin ympäristöolosuhteisiin