Generaattoriohjaimet

Generaattoriohjaimet

EasYgenTM-Series

Woodwardin easYgenTM generaattoriohjaimet soveltuvat yhden tai useamman generaattorin ohjaukseen. Laadukkaiden ja edullisten generaattoriohjaimien käyttöaloja ovat mm. sähkön ja lämmön yhteistuotanto, huipuntasaus, valmiustila ja merenkulku.

Bureau Veritas tyyppihyväksynnät 

Woodwardin generaattoriohjaimet easYgen-3400/-3500 sekä synkronointiyksiköt LS-511 ja LS-521 ovat saaneet Bureau Veritaksen meripuolen tyyppihyväksynnät. Hyväksynnät ovat valideja seuraaville luokille: AUT-UMS, AUT-CCS, AUT-PORT ja AUT-IMS.