Jakelumuuntajat

Jakelumuuntajat

Eurolaite toimittaa laadukkaita jakelumuuntajia kaikkiin tarpeisiin. Eurooppalaiset muuntajavalmistajamme suunnittelevat ja valmistavat sekä öljyeristeiset ja valuhartsieristeiset muuntajat asiakastarvelähtöisesti. Jakelumuuntajat suunnitellaan ja valmistetaan täyttämään ekosuunnitteludirektiivin 2009/125/EY vaatimukset sekä kyseistä muuntajatyyppiä koskevat standardit.

Muuntajat, jotka on räätälöity Suomen olosuhteisiin  

Eurolaite on yhdessä muuntajatehtaiden kanssa pyrkinyt kehittämään Suomen vaativissa olosuhteissa toimivia ja kestäviä ratkaisuja. Esimerkiksi tiivistemateriaalien laatuun ja kestävyyteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Jakelumuuntajamme ovat luotettavia, turvallisia ja aina käyttökohteeseen suunniteltuja. 

Palvelut aina hankinnasta kierrätykseen 

Eurolaitteen kautta on myös saatavissa kaikki jakelumuuntajien palvelut koko elinkaaren tarpeisiin, hankinnasta jätemateriaalin kierrätykseen. Kauttamme saa lähes koko maan laajuisesti muuntajien kunnossapito- sekä vikakorjauspalvelut. Esimerkiksi muuntajan öljyanalyysi on tärkein työkalu jakelumuuntajan toimitusvarmuuden ja luotettavuuden arvioinnissa. 

Luotettavat, eurooppalaiset yhteistyökumppanit 

Jakelumuuntajissa eurooppalaiset kumppanimme ovat Bulgariassa toimiva Lemi sekä italialainen Elettromeccanica Piossasco. Asiakastarpeesta riippuen määrittyy se, kumman yhteistyökumppanin jakelumuuntajaa lähdetään räätälöimään kulloiseenkin asiakastarpeeseen. Eurolaitteen kanssa toimivilla muuntajatehtailla on laadun varmistukseksi auditoidut ja tunnustetut, sertifioidut laatujärjestelmät.