Dynamic Ratings - Muuntajien valvontalaitteet

Dynamic Ratings - Muuntajien valvontalaitteet

Dynamic Ratings tuottaa ratkaisuja omaisuuden kunnonhallintaan. Heidän tuotteet ja palvelut tuottavat mittauksiin perustuvaa tietoa suurjännitelaitteiden kunnosta. Tätä tietoa voidaan käyttää työkaluna laitteiden todelliseen kuntoon perustuvaan huoltoon ja kunnossapitoon. Dynamic ratings valikoima sisältää mm. tehomuuntajien, moottoreiden sekä generaattoreiden, katkaisijoiden valvontalaitteet ja sensorit. Lisäksi he tuottavat omaisuudenhallintaohjelmistoja.