Tuotehakukone

Tuote:

ComPass B 2.0 tai BS 2.0

ComPass B soveltuu käytettäväksi keskijänniteverkon etäohjatuilla sähköasemilla. Laite välittää mitatut arvot ja niiden raja-arvot valvomoon etäyhteyden yli. Vikatilanteessa myös vian suuntaa ilmaistaan. Ilmaisu tapahtuu visuaalisesti laitteen etupaneelin nuolilla. Lisäksi vaihe ja vian tyyppi (oikosulku tai maasulku) on luettavissa laitteen näytöstä. PT100-anturin avulla voidaan seurata myös yhtä lämpötila-arvoa esimerkiksi muuntajalta.

BS-versio mahdollistaa ohjaamisen ja vapaasti ohjelmoitavat loogiset operaatiot.

Tuotetiedot

Tarvitaanko maasulkutieto? Kyllä
Verkonmaadoitustapa Maasta erotettu verkko
Tarvitaanko suunnattu maasulkutieto? Ei
Tarvitaanko valvonta? Kyllä