BAUR PD-SGS Akustiset osittaispurkausmittaukset

BAUR PD-SGS akustiset osittaispurkausmittaukset

Eurolaite Oy tarjoaa käytönaikaisia osittaispurkausmittauspalveluja sähköasemilla ja keskijänniteverkossa sähkölaitteiston komponenttien kunnonvalvontaan. BAUR PD-SGS -mittalaite parabolisen peilin kanssa soveltuu ulkopäätteiden ja sisäpäätteiden ennakoivaan kunnossapitoon sekä uusien asennusten tarkastamiseen. Laite mittaa osittaispurkausten aiheuttamaa ultraääntä enintään 25 m etäisyydeltä. PD-mittaukset tuottavat tietoa eristeiden kunnosta ja kunnossapidon tai puhdistuksen tarpeesta. Erityinen vahvuus akustisella osittaispurkausmittauksella on mittauksen suorittaminen turvallisen etäisyyden päästä ja osittaispurkausten tarkka paikantaminen. Lisäksi mittaukset tehdään käytön aikana, joten niitä varten ei tarvitse järjestää jännitekatkoa.

Osittaispurkaukset ovat sähköpurkauksia eristeaineissa ja purkauksiin liittyy aina sähkömagneettinen ja ultraäänitaajuinen akustinen signaali, joita voidaan mitata. PD (Partial Dischage) osittaispurkaus heikentää eristettä ja lopulta johtaa läpilyöntiin eristeen viallisessa kohdassa. Käytönaikaisella osittaispurkausmittauksella todetaan nopeasti, mikäli PD:tä laitteistossa esiintyy ja helposti paikallistetaan osittaispurkaukset sähkölaitteistoista. Mittauksia tehdään sekä akustisella sensorilla että TEV sensorilla. TEV sensorilla mitataan transientti-maa-jännitteet, pienet jännitepulssit, jotka kulkeutuvat suljetun koteloinnin pinnoille.

Tarjoamme sähköasemien kaapelipäätteiden mittausten lisäksi mittauksia sähköasemilla ja keskijänniteverkossa sähkölaitteiston komponenttien kunnonvalvontaan:

  • ylijännitesuojat
  • mittamuuntajat
  • keskijänniteulko- ja sisäpäätteet
  • keskijännitekojeistojen suljetut kotelot
  • liittimet.

Ota yhteyttä ja tilaa mittaus. Tarjoamme myös koulutusta, mikäli päädytte hankkimaan laitteen itsellenne.

Tuotesivut:

Kuvia käytännön mittauksista