Kaapeliverkon tarveperusteinen vs aikaperusteinen kunnonhallinta

Maakaapeleiden ja varusteiden kunnonhallinnan ja jäljellä olevan teknisen eliniän määrittelyn tulee pohjautua mittausdataan, ei komponenttien ikään. Käyttöiältään vanhatkin ajansaatossa likaantuneet komponentit eivät ole välttämättä vielä teknisessä mielessä ”menneen talven lumia”.

Käytönaikaisilla niin kutsutuilla online-osittaispurkausmittauksilla saadaan selvä indikaatio kojeiston, päätteen ja kaapelin kunnosta. Tämä ei vaadi käyttökeskeytystä tai huoltoseisokkia, jolloin sähkönjakelu keskeytyisi. Mittausten kohdentuessa normaalin käytönaikaan saadaan toiminnalle kustannustehokkuutta ja aikaa suunnitella tarvittavat huoltotoimenpiteet hallitusti.

Stora Enson Anjalankosken tehtaalla AIS-kentällä oli korvin kuultavaa ”sirinää”. Sirinä vaikutti tulevan kaapelipääteistä ja tämän takia tehtaalla nähtiin järkeväksi tehdä osittaispurkausmittauksia, jotta sirinän alkuperä voitiin paikallistaa. Akustiset osittaispurkausmittaukset toteutettiin ensimmäisen kerran keväällä 2021. Tällöin havaittiin korkeita osittaispurkauslukemia. Mittausten jälkeen annettiin toimenpidesuositus mittaustuloksiin perustuen. Uusintamittaukset suoritettiin joulukuun alussa 2021, kun huoltotoimenpiteet oli tehty. Uusintamittauksilla halutiin varmistua, että toimenpiteet olivat olleet oikeita. Suositeltujen toimenpiteiden jälkeen osittaispurkauksia havaittiin huomattavasti vähemmän. Häiriöttömän sähkönjakelun mahdollistamiseksi mittauksia tullaan tekemään kerran vuodessa, jotta huoltotarve voidaan määritellä tarveperusteisesti.

Mitä mitataan?

Osittaispurkauksia mitataan käytönaikaisesti neljällä eri tavalla.

  • TEV (Transient Earth Voltage): TEV-sensori havaitsee lyhytkestoisia jänniteimpulsseja metallisten kojeiston sisällä osittaispurkauksista. Jänniteimpulssit kulkevat metallisten koteloiden pintaa pitkin, josta ne ovat mitattavissa normaalin käytönaikaisesti.
  • AE (Acoustic Emission): ultraääni sensori mittaa esimerkiksi ilmaeristeisissä kaapelipääteissä ja suurjännite-eristimissä esiintyviä ultraäänisiä osittaispurkauksia. Osittaispurkauksen paikallistaminen on parabolisella peilillä mahdollista komponentin tiettyyn kohtaan.
  • HFCT (High Frequency Current Transformer): osittaispurkaus kaapelissa indusoi kaapelin kosketussuojaan pienen, mutta mittavissa olevan jännitteen. Kaapelinkosketussuojaan kytkettävä HFCT-sensori mittaa osittaispurkauksesta indusoituneen jännitteen ja mittalaitteen algoritmi erottelee kohinan seasta piko-coulombi (pC) tason, jonka osittaispurkaus aiheuttaa.
  • UHF (Ultra High Frequency): UHF-signaalit voidaan mitata erikoissensorin avulla, joka kytketään GIS-kojeiston päätteeseen kiinni normaalin käytönaikana.

Maahantuomme IPECin ja BAURin valmistamia osittaispurkausmittalaitteita ja koulutamme asiakkaat käyttämään niitä. Tuotetiedot täältä.