IntelliRupter -johtokatkaisijan pienienerginen jälleenkytkentä ja suojausalgoritmit vähentävät maastopalojen riskiä Australiassa

Australiassa maastopalojen riski on suuri lähes kaiken aikaa, joten ilmajohtoverkoilta vaaditaan niiden aiheuttaman maastopaloriskin minimointia.

Australiassa maastopalojen riski on suuri lähes kaiken aikaa, joten ilmajohtoverkoilta vaaditaan niiden aiheuttaman maastopaloriskin minimointia. S&C Electric onnistuisi tässä kehittämällä johtokatkaisijoihinsa uuden suojausalgoritmin, joka poistaa ja vähentää kipinöintiriskiä pienivirtaisissa maasuluissa.Uusi algoritmi yhdessä Intellirupter  -johtokatkaisijan pienienergisen jälleenkytkennän kanssa voisi  vähentää jakeluverkkojen aiheuttamaa maastopaloriskiä myös Suomessa.

Lue alla olevaa linkkiä klikkaamalla lisää uuden suojausalgoritmin kehitystyöstä.

IntelliRupter® PulseClosing® – johtokatkaisijan algoritmi apuna pensaspalojen vähentämisessä -artikkeli (pdf)