Eurolaite ottaa seuraavan askeleen kestävän kehityksen saralla

Toimittajien ja asiakkaiden kanssa tehtävän yhteistyö sekä kestävä kehitys ohjaa päivittäistä toimintaamme. Toimittajasäännöstömme antaa vähimmäisvaatimukset seuraaviin asioihin: ihmisoikeudet, työolot, tasa-arvoinen kohtelu, korruption torjunta ja ympäristö. Eurolaite yhdessä koko Addtech-konsernin kanssa pyrkii siihen, että toimittajat, jotka edustavat 80 % ostovolyymistamme, arvioidaan toimittajasäännöstömme perusteella. Tehostaaksemme yhteistyötä kestävän kehityksen alalla ja saavuttaaksemme vuoden 2030 tavoitteemme, aloitamme kansainvälisen Kodiak Hub -alustan käytön riskien ja toimittajiemme arvioinnissa.

Kodiakin riskianalyysi perustuu maakohtaisiin indekseihin, kuten Transparency International, Environmental Performance Index ja ITUC Global Rights Index. Riskianalyysi antaa yleistä tietoa siitä, millä alueilla riski on suurempi ja vaativat siksi lisätarkastelua. Toinen osa-alue on itsearviointi. Itsearviointi koostuu kysymyksistä toimittajille, jotka kattavat toimittajakoodimme, joissa nollatoleranssialueet ovat erityisen painotettuja. Itsearvioinnissa kirjataan sertifikaatteihin ja lainsäädäntöön liittyvää dokumentaatiota painopisteenä hallintajärjestelmät, konfliktimineraalit ja säännellyt aineet.

Ympäristön suojelun osalta olemme myös edistyneet. Tällä hetkellä lähes 25 % toimittamistamme palveluista ja tuotteista palvelee uusiutuvan energian tarpeita. Panostamme tähän myös tuotevalinnoilla sekä toimittajien jatkuvalla auditoinnilla ja sen seurannalla.